Yhteystiedot

Koponen Ari                            0443898425   
Työyhteisövalmenta-ja, kouluttaja, psykiatrinen perhevalmentaja, ryhmän ohjaaja, psykoterapia-opintoja, teknikko, lähihoitaja 
Lappeenranta, koko Suomi         avointie@luukku.com                

Koponen  Merja                     044 325 3242    
Psykoterapeutti KELA, Valvira (perhe-, ja yksilö-terapia, kognitiivinen viitekehys) neuropsykiatrinen valmentaja, sairaanhoitaja amk psykiatria           Kielet; Suomi, Ruotsi           Raasepori, Lohja, Helsinki, 
Uusimaa, Lappeenranta              merja100@hotmail.com
            

Kuikka Kalervo                        040 505 1591    
Psykoterapeutti (perhe- ja yksilöterapia), työn-ohjaaja, psykiatrinen sairaan-hoitaja, diakoni
Lappeenranta, Imatra                kalervo.kuikka@kymp.fi                      

Matikainen Matti                    040 723 1551   Ratkaisukeskeinen neuropsyki-atrinen valmentaja KELA, toimittaja, kasvatustieteen maisteri, luokan opettaja, rehtori- ja johtajakokemusta yli 20 vuotta 
Lappeenranta mattimatikainen@hotmail.com                        

Toivoisitko yrityksesi tuottavuuden ja toiminnan olevan paremmat?

Ovatko voimavarasi vähissä - oletko uupunut?

Avointie johtaa parempaan huomiseen

 

Arvomme

Kunnioitamme jokaista ihmistä riippumatta taustoista

Tasapuolisuus

Oikeudenmukaisuus

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen

Olemme ihminen ihmiselle - auttaja apua tarvitseville

Avointie

Työtä mielen hyväksi jo kolme vuosikymmentä

Tänä aikana vaatimukset ovat suuremmat kuin ennen. Yhteisöllisyys on vähentynyt, eikä ihmisillä ole enää aikaa toisilleen. Monet ihmiset ja perheet voivat huonosti. Uupumus, masennus ja pahoinvointi ovat lisääntyneet voimakkaasti. Yhä useammat joutuvat toimimaan voimavarojensa äärirajoilla

Uupumus ja masennus tulevat esiin myös työyhteisöissä. Olen työskennellyt monissa yrityksissä ja kokenut toimivia ja toimimattomia työyhteisöjä. Yrityksen voimavaroja ja menestystekijöitä ovat mm. johtajuus, yrittäjyys, eettisyys, kunnioitus, luottamus, avoimuus, sitoutuminen, yhteistyö

Tarjoamme työyhteisövalmennusta, psykoterapiaa, psykiatrista perheohjausta, yritysjohdon mentorointia. Luennoimme työssä-jaksamisesta, tunteiden vaikutuksesta ihmisen toimintaan, vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista sekä ihmisen kohtaa-misesta, itsetunnon rakentumisesta ja voimaantumisesta