Neuropsykiatrinen valmennus

on ohjaus- ja kuntou-tusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsyki-atrisille ihmisille

Neuropsykiatrisella viitataan ihmisiin, joilla on psykiatrista oireistoa, jonka alkuperä on neurologinen

Tällaisia ovat ADHD, Aspergerin oireyhtymä ja Touretten oireyhtymä 

  Yksilövalmennus on

    - niiden asioiden     kartoittamista, jotka     vaikeuttavat arkielämää     mm. työtä, opiskelua tai       perheen hyvinvointia

    - ongelmien muuttamista     haasteiksi

     - uusien toimintamallien     etsimistä, niihin tilan-           teisiin, jotka tuottavat     vaikeuksia elämässä

    - suunnitelmallista ja     tavoitteellista etenemistä

    - menetelmänä     kognitiivinen ja     ratkaisukeskeinen

 

Avointie

miellyttävään elämään

 

 

Neuropsykiatrisilla

ihmisillä on joskus vaikeuksia toiminnanohjauksen kanssa tai vaikeuksia sopeutua elämään ja ystävystymään toisten ihmisten kanssa

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä suunnitella, aloittaa, ylläpitää ja lopettaa erilaisia arjessa vaadittuja toimintoja