Usein ADHD, aspergerin - ja touretten oire-yhtymän ihmisillä

on vaikeuksia monella elämän osa-alueella mm. kotona, sosiaalisessa verkostossa, koulussa, opiskelussa ja työssä

 

Tehokkaalla ja laadukkaalla

valmennuksella mahdollistetaan hyvinvointi ja mahdollisuus opiskeluun sekä työelämään 

Avointie

tarjoaa laadukasta ja elämänmukaista neuropsykiatrista valmennusta

Autamme ihmistä hänen omassa elinympäristössään

Autamme myös perhettä ja lähipiiriä ymmärtämään neuro-psykiatrista ihmistä, jotta he voivat tukea omaista ja läheistä

 Avointie

miellyttävään elämään

 

Neuropsykiatrisilla ihmisillä on oikeus hyvinvointiin ja onnelliseen elämään omassa elinympäristössään

 

Jokaisen toive on tulla ymmärretyksi ja saada hyväksymisen kokemuksia samoin myös onnistumisen kokemuksia

 

Hyvällä, laadukkaalla valmennuksella autamme neuropsykiatrisia ihmisiä löytämään omat vahvuudet ja että he saavat onnistumisen ja hyväksynnän kokemuksia juuri sellaisina kuin he ovat