Psyykkiset häiriöt ja sairaudet tuovat suuria vaikeuksia perheelle

Jaksaminen on yksi suurimmista vaikeuksista

Huoli tulevaisuudesta, syyllisyys ja häpeä ovat voimia kuluttavia rinnalla kulkijoita

Perheen voimavarat vähenevät ja usein äiti toimii voimavarojensa äärirajoilla

Suurina voimavarojen kuluttajina ovat tietä-mättömyys sairaudesta, mitä kyseinen diagnoosi tarkoittaa, miksi sairas-tuneen toimintakyky ei ole sama kuin terveen ihmisen

Avointie

tarjoaa psykiatrista perhe-valmennusta, jossa perhe tsempataan tukemaan kuntoutumista

Haastattelemme jokaisen työstämiseen osallistuvan henkilökohtaisesti. Näin saadaan arvokasta tietoa, että valmennus tuottaa parhaan lopputuloksen

Perhe saa tietoa sairau-desta ja eri hoitomene-telmistä sekä ohjataan oikeiden palvelujen piiriin

Sairastunut ja perheen-jäsenet oppivat tietämään sairauden oireet, oireiden hallintaa ja sairauden aktivoitumisen ensioireet

Perhevalmennus vaikuttaa lieventävästi tai jopa poistaa häpeän ja syyllisyyksien kierteestä

Vuorovaikutus alkaa palautua negatiivisesta positiiviseksi

Avointie

mielekkääseen elämään 

Perhevalmennus on 

—ohjattuja yhteisiä tapaamisia kuntoutujan ja hänen omaisten kanssa 

—Työskentely on tavoitteellista ja kokoontumisia on tarpeen mukaan. Tärkeänä osana työskentelyä on saada perhe tukemaan kuntoutumista mahdollisimman hyvin 

—Jokaisella ohjaukseen osallistuvalla oikeus puhua tunteistaan ja ajatuksistaan

 

Perhevalmennus on

- tiedottavaa -

- vuorovaikutteista - 

- tavoitteellista -

- suunnitelmaillista -

- ratkaisukeskeistä -

- jatkuvuuden mahdollistavaa ohjausta

 

Menetelmä antaa hyviä tuloksia niin somaattisissa kuin psyykkisissä sairauksissa