Perheterapia

 

Perheterapia on hoitomuoto, jossa terapeutti hoitaa samaan aikaan yhtä tai useampaa perheenjäsentä, toisinaan myös laajempaa vuorovaikutusverkostoa

Hoidon vaikuttavana tekijänä on perheen sisäisen vuorovaikutus-järjestelmän muuttuminen perheen kokonaishyvin-vointia edistäväksi. Tämä tapahtuu erityisesti pyrkimällä löytämään perheen vuorovaikutuk-sessa olemassa olevat myönteiset voimavarat

Perheterapia soveltuu erityisesti  mielenterveys-ongelmien hoitoon, lisäksi myös moniin lievempiin psyykkisiin ja psykoso-maattisiin häiriöihin

Avointie         tarjoaa perhe-, pari- ja yksilöterapiaa

 

Menetelminä ovat

- kognitiivinen

- mielikuva

- ratkaisukeskeinen

lyhyet sekä pitkät terapiat

 

Meillä on pitkä kokemus psykiatristen häiriöiden parissa sekä nuorten että aikuisten kanssa. Olemme vuosia keskittyneet myös erilaisten addiktioiden (alkoholi- ja huume-ongelmat sekä muut riippuvuudet) hoitoon. Käytämme paljon lyhytterapeuttisia työtapoja sekä kognitiivista viitekehystä

Avointie

mielenrauhaanja tasapainoiseen elämään

 

Hyvinvointi on ihmisoikeus


Jokaisella ihmisellä on oikeus onneen, mielenrauhaan ja tasa-painoiseen elämään. Hyvinvoinnin aineksia ovat turvallisuus, ihmissuhteet, tarpeellisuus, terveys, toimintakyky ja työ

Nämä hyvinvoinnin rakennusaineet saattavat haurastua tai jopa kadota elämästämme monista eri syistä. Kun tapahtuu jotain odottamatonta, traumaattista, ne voivat kadota hyvinkin nopeasti. Ne voivat kadota myös vähitellen, kun ihmisen voimavarat hiljalleen vähenevät

Meitä rasittavat myös monet elämän negatiiviset kokemukset, joita ei ole ajallaan käsitelty. Näin ne pakkautuvat tiedostamattomaan, kun niiden määrä kasvaa, alkaa oireilu


Esite