Psyykkiset häiriöt ja           -  sairaudet vaikeuttavat elämää monin tavoin

Näitä ovat sulkeutuminen omaan pahaan oloon, sosiaalisen verkoston ja elämänpiirin kaventuminen

Lisäksi arvottomuuden tunne, syyllisyys ja häpeä voimistuvat.           Elämänilo katoaa, tavallisten arkirutiinien hoitaminen voi olla yli voimavarojen. Elämä muuttuu pelkäksi suorittamiseksi

Avointie            

avaa tien parempaan huomiseen

 

Työstäminen jakaantuu;

Kokemusten purkamiseen

Kipukohtien tarkasteluun ja työstämiseen

Minuuden eheytymiseen, voimavarojen - ja itsetunnon vahvistumiseen

 

 

Avointie

 

mielenrauhaan

Ihmisen elämä voi olla kaikinpuolin tasapainossa. Ihminen tuntee olevansa onnellinen ja elämässä on tavoitteita ja unelmia

Sitten tapahtuu jotain traumaattista, joka johtaa elämän pirstoutumiseen ja ihminen syöksyy uupumukseen ja masennukseen

Hyvin usein samaan rysäykseen purkautuu kaikki elämän käsittelemättömät negatiiviset kokemukset, joka voi johtaa pimeään tunneliin

Näiden seurauksena ihmisessä voimistuu   häpeän -, syyllisyyden - sekä pelon tunteet ja itsetunto heikkenee