Tahdotko oppia

rentoutumaan missä ja milloin vain?

Voit oppia erilaisia rentoutusmenetelmiä pitkistä lihasrentou-tuksista lyhytrentou-tukseen ja pikaren-toutuksen

Monet ihmisten työtä tai muuta toimintaa vaikeuttaa liiallinen stressi. Tähän rentoutumisen taito on tehokas apuväline, että stressi-taso saadaan alenemaan

Rentoutumisen taito hyödyttää kaikkia ihmisiä, taito on erityisen tärkeää niille, jotka joutuvat  toimi-maan työssään tai muussa toimessa suuren stressin ja paineen alla

Viiden minuutin syvä rentoutus vastaa 1-1 1/2 tunnin unta

Rentoutuskurssi jakaantuu seitsemään osioon

 - ylävartalon lihasten jännitys - rentoutus

 - koko vartalon lihasten jännitys - rentoutus

 - värirentoutus

- lyhytrentoutus

- rentoutus seisten

- rentoutus kävellen

-  pikarentoutus

 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, jolloin teema käydään läpi kaksi kertaa

Tapaamisen alussa arvioidaan oma rentoutus-aste ja uusi arvio rentoumisen jälkeen

Viikon aikana päivittäin on itsenäinen harjoittelu

Tapaamisen alussa käydään läpi miten koti-harjoittelu on sujunut

Avointie

mielen hyvinvointiin

 

Rentoutuksen etuja ovat

 

-      hyvinvoinnin paraneminen

-      tukee fyysistä ja psyykkistä terveyttä

-      vahvistaa voimavaroja

-      vahvistaa minuuden eheytymistä ja itsetuntoa

-      lisää positiivisuutta

-      alentaa stressiä

-      parantaa keskittymiskykyjä

-      vähentää tai jopa poistaa kipuja

-       vähentää ahdistusta

-      positiivinen vaikutus uneen

-      Stressihormonien määrä laskee ja keho vapauttaa mielihyvähormoneja


Esite