Yrityksen menestysteki-jöihin kuuluvat

 - laadukas tuote                    - taitava johto ja johta-  juus                                        - hyvä vuorovaikutus ja  kommunikointi                      - ammattitaitoinen ja      motivoitunut työyhteisö      - tehokas informaatio

 

Hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä ovat

 - kunnioitus                            - luottamus                            - avoimuus                              - hyvä työilmapiiri                - yrittäjyys                              - vastuullisuus                      - sitoutuminen                      

Työyhteisövalmennuk-sen vaikutuksia ovat


- työmotivaatio lisääntyy
- sitoutuminen lisääntyy
- avoimuus ja luottamus johdon ja työntekijöiden välillä vahvistuvat
- sairauslomat vähenevät
- henkilöstön vaihtuvuus vähenee
- tuotteiden laatu paranee
- tuottavuus paranee


Työyhteisövalmennus räätälöidään tilaajan tarpeita vastaaviksi

Avointie 

työssäjaksamiseen, motivaatioon, innovaatioon ja tuottavuuteen

 

Työyhteisövalmennus – kolme konseptia

 

1. Työyhteisöpäivä

         
2. Työyhteisövalmennus tapaamisia tarpeen mukaan ja seurantatapaaminen                                                                           Tapaamistiheys sovitulla aikavälillä 4 - 6 kk kuluttua 

               
3. Työyhteisövalmennus   yksilölliset haastattelut, tapaamisia tarpeen mukaan ja seurantatapaaminen                                         Tapaamistiheys sovitulla aikavälillä 4 - 6 kk kuluttua


Esite