Miksi työyhteisöval-mennusta?

Työyhteisövalmennus lisää työhyvinvointia. Hyvinvoiva työyhteisö on motivoitunut, sitoutunut ja innovatiivinen

Työyhteisövalmennus lisää sisäistä yrittäjyyttä ja vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä

Hyvinvoiva työyhteisö antaa hyvän tuottavuuden yritykselle

 Milloin työyhteisö-valmennusta?

Työyhteisövalmennus on hyödyllistä aina. Halvin ratkaisu on ennaltaehkäi-sevä valmennus

 

 

Avointie                      

johtaa parempaan ja tuottavaan huomiseen

 

Työyhteisövalmennuk-sen kokonaistavoitteet ovat yrityksen itsetun-non vahvistuminen, hyvinvoiva työyhteisö, toimivuus ja tuottavuus

 Avointie                              

 työssäjaksamiseen, motivaatioon, innovaatioon ja tuottavuuteen

 

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara. Työyhteisön hyvinvointi vahvistaa yrityksen itsetuntoa

Yrityksen vahva itsetunto mahdollistaa uusien haasteiden voittamisen

Yritys, jolla on vahva itsetunto, on jatkuvasti kehittyvä, koska se mahdollistaa työyhteisön vahvuuksien ja voimavarojen käyttämisen yrityksen parhaaksi