Yrityksissä, seurakunnissa ja yhteisöissä

hyvällä vuorovaikutuksella ja kommunikoinnilla on merkittävä asema hyvinvoinnin, yhteistyön ja toiminnan kannalta

Panostamalla näihin tärkeisiin seikkoihin, sen vaikutukset kohdistuvat suoraan työyhteisön hyvin-vointiin ja yrityksen tuottavuuteen

Avointie

tarjoaa viestintä ja vuorovaiku-tuskoulutusta johtajille ja esimiehille

Koulutus antaa työkaluja

 - kohtaamaan erilaisia            ihmisiä                                  - rakentavaan toimintaan    ihmisten kanssa

 Lisäksi vahvistuu                  - ihmistuntemus                  - ihmisten käsittelytaito

 Oppii                                      - tuntemaan                      ihmisluonteita                  - tuntemaan ihmisten    kokemusmaailmaa              - ymmärtämään omaa            minuutta ja käyttäyty-        mistä

 

Avointie

parempaan vuorovaikutukseen – parempaan tuottavuuteen

 

 

Miten me kohtaamme toisen ihmisen, se on suorassa vaikutuksessa hänen käyttäytymiseen

 

Miten meidän on toimittava ja viestittävä ihmisten kanssa, että saamme heidän menettelemään toivomalla tavalla

 

 Tällä alueella meillä kaikilla on paljon opittavaa

 

Hallitse positiivinen viestintä, vuorovaikutus ja kommunikointi - luot hyvinvointia ympärillesi


Esite