Koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta

Avointie

tarjoaa monipuolisia koulutuksia mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottaville yrityksille, erikois- ja perustervey--den hoitoon sekä kolmannen sektorin tarpeisiin

Koulutus

Järjestämme erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia mielenterveysongelmiin ja päihteisiin liittyen. Esimerkkikoulutuksia: nuoret ja päihteet, miten tunnistan nuoren päihdeongelman, päihteet ja mielenterveys, riippuvuus sairautena, ahdistushäiriöt ja tuki arjessa.
Koulutuskustannukset tarjouksen mukaan

Konsultaatio

Konsultaatiota voi käyttää esimerkiksi haastavien asiakastilanteiden selkiyttämisessä, yrityksen perustehtävän kirkastamisessa ja sitä kautta tuottavuuden lisäämisessä, uusien toimintamallien kehittämisessä ja implementoinnissa sekä apuna yrityksen osaamisen kartoittamisessa ja kehittämisessä.
Konsultaatiokustannukset tarjouksen mukaan

Työnohjaus

Tarjoamme ryhmätyönohjausta joko case-tyyppisesti tai työyhteisön hyvinvointia lisäävänä. Yksilötyönohjausta tarjoan työkyvyn lisäämiseen ja ylläpitämiseen.